Strängbetong / Skanska

Strängbetong / Skanska - Fogning i Malmö - A Fog AB

I Limhamns sjöstad byggs det ett nytt parkeringshus med plats för 480bilar. Här har vi fogat till Strängbetong och Skanska!

2019-10/fogning-malmo-skanska-1
2019-10/fogning-malmo-skanska-2
2019-10/fogning-malmo-skanska-3