Strängbetong / Skanska

Strängbetong / Skanska - Fogning i Malmö - A Fog AB

I Limhamns sjöstad byggs det ett nytt parkeringshus med plats för 480bilar. Här har vi fogat till Strängbetong och Skanska!

Strängbetong / Skanska - Fogning i Malmö - A Fog AB - Bild 1
Strängbetong / Skanska - Fogning i Malmö - A Fog AB - Bild 2
Strängbetong / Skanska - Fogning i Malmö - A Fog AB - Bild 3