Strängbetong / Skanska

I Limhamns sjöstad byggs det ett nytt parkeringshus med plats för 480bilar. Här har vi fogat till Strängbetong och Skanska!

2019-10/1
2019-10/4
2019-10/2