Rådjuret 2 - Strängbetong

Rådjuret 2 - Strängbetong - Fogning i Malmö & övriga Skåne - 1

Etapp 2 i Eslöv! över 4000m fogning till Strängbetong. Loftgångar, balkonger och fasader 

Rådjuret 2 - Strängbetong - Fogning i Malmö & övriga Skåne - 2
Rådjuret 2 - Strängbetong - Fogning i Malmö & övriga Skåne - 3
Rådjuret 2 - Strängbetong - Fogning i Malmö & övriga Skåne - 4
Rådjuret 2 - Strängbetong - Fogning i Malmö & övriga Skåne - 5
Rådjuret 2 - Strängbetong - Fogning i Malmö & övriga Skåne - 6
Rådjuret 2 - Strängbetong - Fogning i Malmö & övriga Skåne - 7